Školský klub detí Oskarko

V  školskom roku 2016/2017 navštevuje ŠKD 204 detí.

 

Prehľad oddelení ŠKD  šk. rok 2016/2017

Oddelenie č.

Pani vychovávateľka

1.

Daniela Kocmundová

2.

Miroslava Vlniešková

3.

Božena Bazalová

4.

Mgr. Miroslava Kuchárová

5.

Mgr. Lýdia Péliová

6.

Danuša Sičáková

7.

Mgr. Zdenka Rumanová

8.

Alena Joklová

9.

Oľga Macháčová

 

 

Zloženie oddelení:

Oddelenie č.

Deti z tried

1.

1.a, 2.b, 3.a, 4.b, 5.a, 5.b

2.

1.b, 2.c, 4.b

3.

1.c, 3.c, 5.c

4.

1.c, 3.a, 4.a, 4.c, 5.c, 7.a

5.

1.a, 2.a, 2.b, 3.a

6.

1.b, 3.b

7.

3.d, 6.c

8.

2.b, 4.d,

9.

1.d, 3.c, 4.b