Archív článkov

Záujmové činnosti v ŠKD

03.09.2012 20:04
  Záujmové činnosti v ŠKD Spoločenskovedná Pracovno-technická Prírodovedná Estetická - výtvarná, hudobná, literárna Telovýchovná

Školský poriadok školského klubu detí

03.09.2012 16:18
    Školský poriadok ŠKD Školský klub detí pri Základnej škole, Slovenských partizánov 1133/53,   017 01 Považská Bystrica Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí sa uskutočňuje v ranných a popoludňajších hodinách počas pracovných dní. Školský...

Práva a povinnosti dieťaťa v ŠKD

03.09.2012 14:53
  Povinnosti a práva dieťaťa v ŠKD: Každé dieťa v školskom klube detí (ďalej len ŠKD) sa musí stravovať v školskej jedálni. Stravné lístky pre dieťa si rodič prevezme u vedúcej školskej jedálne. V prípade potreby dieťa z obedov odhlasuje rodič deň vopred do 13.30 hod. Dieťa prichádza...

ŠKD školský rok 2012/ 2013

30.08.2012 00:00
  OZNAM ŠKD     Vážení rodičia,   sme radi, že sa Vaše dieťa zúčastňuje aktivít v Školskom klube detí v našej škole. Sme tu pre Vás v školských dňoch v čase od 5.30 hod do 17.00 hod. Možnosť návštevy ŠKD je aj počas prvej voľnej hodiny, ak...

Krúžky v ŠKD v šk. roku 2011/2012

04.09.2011 20:07
V školskom roku 2011 / 2012 môžu  deti v ŠKD navštevovať tieto krúžky:        Stolný tenis       Stolný tenis     Športovo turistický     Športovo turistický     Tvorivá dielňa    ...

Informácie pre rodičov

03.09.2011 23:07
  Moje dieťa a internet. Radu ako viesť svoje dieťa k zodpovednému používaniu nových technológií, bezpečne používať mobil a internet , a chrániť ho pred rizikom virtuálneho priestoru nájdete na stránkach: www.zodpovedne.sk/kapitola_ostatne.php?cl=rodicia www.pomoc.sk

Informácie pre návštevníkov

25.06.2011 19:53
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.

Webová prezentácia bola spustená

25.06.2011 19:52
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...

Nová akcia

25.06.2011 19:52
Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.
Záznamy: 1 - 9 zo 9