Informácie pre rodičov

03.09.2011 23:07

 

Moje dieťa a internet.

Radu ako viesť svoje dieťa k zodpovednému používaniu nových technológií, bezpečne používať mobil a internet , a chrániť ho pred rizikom virtuálneho priestoru nájdete na stránkach:

www.zodpovedne.sk/kapitola_ostatne.php?cl=rodicia

www.pomoc.sk