Krúžky v ŠKD v šk. roku 2011/2012

04.09.2011 20:07

V školskom roku 2011 / 2012 môžu  deti v ŠKD navštevovať tieto krúžky:

 

     Stolný tenis 

     Stolný tenis

    Športovo turistický

    Športovo turistický

    Tvorivá dielňa

    Ekovlastivedný

    Ekovlastivedný

    Environmentálny