Moje dieťa a internet.

 

Radu, ako viesť svoje dieťa k zodpovednému používaniu nových technológií, bezpečne používať mobil a internet, chrániť ho pred  rizikom virtuálneho priestoru nájdete

na stránkach:

www.zodpovedne.sk/kapitola_ostatne.php?cl=rodicia    

www.pomoc.sk