Adresa : 

ŠKD pri ZŠ Slovenských partizánov 1133 / 53 

 017 01 Považská Bystrica

Školský mobil: 0905 768 209