Vážení rodičia,

sme radi, že sa Vaše dieťa zúčastňuje aktivít

v Školskom klube detí Oskarko.

Sme tu pre Vás v školských dňoch v čase od 5:30 do17:00 hod. Možnosť návštevy ŠKD je aj počas 1. voľnej hodiny, ak dieťa  začína vyučovanie 2. hodinou. 

Ranný školský klub je v prevádzke od 5:30 hod do 7:30 hod (príchod do ranného klubu je do 7:15 hod). Za príchod dieťaťa do ranného klubu zadpovedajú rodičia.

Poobedňajšia činnosť v ŠKD sa začína po skončení vyučovania v jednotlivých oddeleniach školského klubu.

 Dieťa navštevujúce ŠKD sa musí stravovať v školskej jedálni, kartu na stravovanie nosí pri sebe.

Poplatok za ŠKD je 4 € mesačne. Dobrovoľný rodičovský príspevok k tomu je 1 €, ktorý umožňuje zastrešiť pomôcky na chod oddelenia a disponuje ním vychovávateľka.