Školský klub detí pri Základnej škole, Slovenských partizánov 1133/53,   017 01 Považská Bystrica

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD

(Školský poriadok ŠKD - mini).pdf (106967)