Nová akcia

25.06.2011 19:52

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.