Školský klub detí Oskarko

 v školskom roku 2012/2013 navštevuje 169, ktoré sú rozdelené do výchovných oddelení nasledovne:

 

1. oddelenie -  Pavlíková Darina           1.A+3.C

2.oddelenie -   Sičáková Danuša           1.B +3.B+4.A

3.oddelenie -   Bazalová Božena           1.C+ 5.B +5.C+6.C

4.oddelenie -   Harvánková Terézia       1.D

5.oddelenie -  Bukovská Marta              3.A+ 3.B+4. +4.B

6.oddelenie -  Macháčová Oľga            3.D

7.oddelenie -  Joklová Alena                4.E+5.C

8.oddelenie -  Mgr.Rumanová Zdenka   2.C

9.oddelenie -  Vlniešková Miroslava      2.B+3.A+5.C+5.B     

10.oddelenie - Kocmundová Daniela       2.A+4.C +4.D