Tematické oblasti výchovy

Vzdelávacia  - (príprava na vyučovanie)

Spoločensko - vedná

Pracovno - technická

Prírodovedno - environmentálna

Esteticko - výchovná

Telovýchovná  a športová (dopravná, zdravotná)