Školský klub detí Oskarko

V školskom roku 2018/2019 navštevuje ŠKD 218 detí.

 

Prehľad oddelení ŠKD  šk. rok 2018/2019

Oddelenie č.

Pani vychovávateľka

1.

Daniela Kocmundová

2.

Miroslava Vlniešková

3.

Božena Bazalová

4.

Mgr. Miroslava Kuchárová

5.

Mgr. Lýdia Péliová

6.

Danuša Sičáková

7.

Mgr. Zdenka Rumanová

8.

Alena Joklová

9.

Oľga Macháčová