Školský klub detí Oskarko

  V  školskom roku 2017/2018 navštevuje ŠKD 223 detí.

 

Prehľad oddelení ŠKD  šk. rok 2017/2018

Oddelenie č.

Pani vychovávateľka

1.

Daniela Kocmundová

2.

Miroslava Vlniešková

3.

Božena Bazalová

4.

Mgr. Miroslava Kuchárová

5.

Mgr. Lýdia Péliová

6.

Danuša Sičáková

7.

Mgr. Zdenka Rumanová

8.

Alena Joklová

9.

Oľga Macháčová